วันอังคาร, 12 มีนาคม 2562 16:11

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนลำดวน หมู่ที่ 6 สายโนนลำดวน-แก่งเจริญสุข

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนลำดวน หมู่ที่ 6 สายโนนลำดวน-แก่งเจริญสุข

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนจิก มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ