หัวหน้าส่วนราชการ

ว่าที่ร้อยตรีอนุสรณ์ ศุภลักษณ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 063-7400189

นางภูมิใจ ทองทับ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 080-5706957

สำนักงานปลัด

นางบัวหลวง บุญเนตร

หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 085-0283179

นายอดิศร สุทนต์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
มือถือ 085-0283179


กองคลัง

นางปรียานาถ สายทอง

ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 080-4648220


กองช่าง

นายรังสิต อุ่นเสมอ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
มือถือ 089-5759690


กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายสง่า ดุจดา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
มือถือ 081-2665580


กองสวัสดิการสังคม

นางสาวศิริพร พลอยประเสริฐ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
มือถือ 081-0680965

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนจิก มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ