เบอร์โทรศัพท์สายด่วนหรือสายตรงถึงผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ

เบอร์โทรศัพท์สายด่วนหรือสายตรงถึงผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ

นายหนู   สีสาสีมา

นายก อบต.

081-0734380

 

 

061-9651899

นายวิเชียร  จันทร์ส่อง

รองนายก อบต.

098-4452615

นายสุธรรมวิจิตร  แก้วทอง

รองนายก อบต.

098-9174197

ว่าที่ ร.ต.อนุสรณ์  ศุภลักษณ์

ปลัด อบต.

097-3309170

นางภูมิใจ  ทองทับ

รองปลัด อบต.

098-6019561

นายรังสิต  อุ่นเสมอ

ผู้อำนวยการกองช่าง

089-5759690

นางปรียานาถ  สายทอง

ผู้อำนวยการกองคลัง

080-4648220

นางบัวหลวง  บุญเนตร

หัวหน้าสำนักปลัด

085-0283179

นางสาวศิริพร พลอยประเสริฐ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

081-0680965

นายสง่า   ดุจดา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

081-2665580

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนจิก มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ