วันพุธ, 19 พฤษภาคม 2564 15:09

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสมบูรณ์สามัคคี หมู่ที่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ  เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสมบูรณ์สามัคคี หมู่ที่  17  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนจิก มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ